Din varukorg är tom.

Staten - Nordea/PG

Nordea/PG för statliga myndigheter

Riksgäldskontoret har föreskrivit vilken säkerhetsnivå som statliga myndigheter skall ha i sitt betalningsflöde. Information om vilka nivåer som skall hållas inom vilka områden inhämtas från RGK.
 
FS Technology AB erbjuder produkter till statliga myndigheter, produkter som vi bedömer motsvarar RGK:s krav inom våra produkters användningsområden. På denna sida beskrivs vilka lösningar som är lämpliga och möjliga att välja för statliga myndigheter som skall kommunicera betalningsfiler med Nordea/PlusGirot. Även Bankgirot kan nås genom att skicka filer via Nordea/PlusGirot.
 
Informationen på denna sidan gäller endast myndigheter som själva skall vara involverade i flödet av betalningsfiler med respektve bank. Myndigheter som anlitar t.ex. Unit4 Agressos Driftservice i kombination med Kammarkollegiets tjänster bör vända sig till dessa tjänsteleverantörer. 
 

Manuell hantering av betalningsfiler

 
Att arbeta manuellt med sändning av betalningsfiler innebär att användaren har ett program med vilket man pekar ut en betalningsfil skapad av ekonomi- eller lönesystemet, t.ex. Agresso, och sänder filen till Nordea/PlusGirot. Den lösning som vi erbjuder bygger produkten Safepax Giro i kombination med Nordea/PG GiroLink via internet.
 
Safepax Giro används för att skydda filerna i myndighetens lokala IT-miljö, genom att kryptera filen så snart den skapats. Användaren startar därefter Girolink via Internet från PlusGirots hemsida, i vilket man sen pekar ut den av Safepax Giro krypterade filen som skall sändas. Filen läsen i Girolink och användaren kan där verifiera att det är rätt fil som skall sändas. Därefter sänds filen till Nordea/PlusGirots mottagningssystem enligt bankens kommunikations- och säkerhetsstandard. När banken tagit emot filen visas den i Girolink där behöriga användare bemyndigar filerna.
 

Produkter som ingår i lösningen:

 
Safepax Giro
 

Automatisk hantering av betalningsfiler

Automatisk hantering av betalningsfiler innebär att användarna endast arbetar i de system som skapar eller konsumerar betalningsfiler, t.ex. ekonomisystem, reskontror eller lönesystem. När systemet väl skapat betalningsfilen så tas den omedelbart om hand, säkras och kommuniceras till bank, i det här faller Nordea/PlusGirot. Filer som banken skapar kommuniceras ut till myndighetens miljö med automatik, och ligger klara för inläsning i rätt system. Som kund hos Nordea kan samtligliga filer, såväl PlusGiro- som Bankgiro-filer sändas och tas emot genom denna kommunikationssätt.
 
FS Technology AB erbjuder två lösningar; en som är ett verktyg med vilket man bygger hela flödet, och den andra är komponenter eller byggstenar som används tillsammans med något befintligt verktyg bygger ett fungerande system av.
 
Den lite mer kompletta verktyget är produkten Safelink PFR. Safelink PFR är en s.k. workflowprogramvara i vilken man sätter upp regler för att övervaka t.ex. affärssystemets exportkatalog. När en fil av rätt sort, t.ex. leverantörsbetalningar, skapats upptäcker Safelink PFR filen, och i sekvens signeras filen med Nordea/PlusGirots HMAC-sigill och sänds till Nordea/PlusGirot. Allt loggas och om något går fel kan t.ex. användaren larmas om att filen inte sänts. 
 
I Safelink PFR kan man även kommunicera filer för flera olika avsändare, d.v.s. lösningen kan användas där flera myndigheter delar IT-miljö och/eller ekomonipersonal. Safelink PFR kan även kommunicera filer med t.ex. Danske Bank, d.v.s. man kan i en och samma produkt hantera all betalfilskommunikation även om man har flöden i flera banker. Man behöver då komplettera grundlicensen med en extra säkerhetskomponent. 
 
Komponenterna för inbyggnad ger möjlighet att bygga in t.ex. en komponent för att skapa HMAC-sigill i ett befintligt workflowsystem. Då förenklas implementationen av en Nordea/PlusGirot-koppling väsentligt. Komponenter finns för Windows och för Unix-miljö.
 

Produkter som används i lösningarna:

 
Safelink PFR tillsammans med Nordea/PlusGiro HMAC-komponenten
 
Nordea/PlusGiro HMAC-komponenten

Nyheter

Safelink PFR v2 finns nu klar, redo att ta sig an ISO20022! Den stora nyheten i v2 är möjligheten att hantera Nordea Secure... läs mer
Vi erbjuder nu programvara för att hantera Nordea Secure Envelope. Nordea Secure Envelope är ett elektroniskt kuvert, vilket... läs mer
Äldre versioner av SafeLink kommer nu att sluta att fungera. Du måste alltså uppdatera till SafeLink v6 omgående. SafeLink... läs mer