Din varukorg är tom.

Staten - SEB

SEB för statliga myndigheter

Riksgäldskontoret har föreskrivit vilken säkerhetsnivå som statliga myndigheter skall ha i sitt betalningsflöde. Information om vilka nivåer som skall hållas inom vilka områden inhämtas från RGK.
 
FS Technology AB erbjuder produkter till statliga myndigheter, produkter som vi bedömer motsvarar RGK:s krav inom våra produkters användningsområden. På denna sida beskrivs vilka lösningar som är lämpliga och möjliga att välja för statliga myndigheter som skall kommunicera betalningsfiler med SEB.
 
Informationen på denna sidan gäller endast myndigheter som själva skall vara involverade i flödet av betalningsfiler med respektve bank. Myndigheter som anlitar t.ex. Unit4 Agressos Driftservice i kombination med Kammarkollegiets tjänster bör vända sig till dessa tjänsteleverantörer. 
 

Filkommunikation med SEB som bank

Statliga kunder hos SEB som skall sända filer erbjuder FS Technology AB en lösning där filerna kommuniceras via Bankgirot. Lösningen ger en manuell hantering av betalningsfiler, där användaren har ett program med vilket man pekar ut en betalningsfil skapad av ekonomi- eller lönesystemet, t.ex. Agresso, och sänder filen till Danske Bank. Den lösning som vi erbjuder bygger på två produkter; Safelink Corporate BankgiroLink samt Safepax Giro.
 
Safepax Giro används för att skydda filerna i myndighetens lokala IT-miljö, genom att kryptera filen så snart den skapats. Safelink Corporate används därefter för att peka ut filen som skall sändas. Filen visas i Safelink och användaren kan verifiera att det är rätt fil som skall sändas. Därefter sänds filen till Bankgirots mottagningssystem BankgiroLink. I Safelink ser man tydligt att Bankgirot emottagit filen. Därefter skall filen bemyndigas, vilket innebär att en eller flera personer skall attestera filen. Detta görs även det i Safelink Corporate-programmet. Personerna som attesterar filerna skall således också ha tillgång till Safelink-programmet, men behöver inte sitta på samma plats där filerna sändes ifrån. Detta öppnar t.ex. för lösningar där t.ex. Agresso/Unit4 Driftservice skapar och sänder filen, och där sedan någon eller några på myndigheten attesterar filen helt i linje med regelverket. 
 
Om och när filer skall hämtas används även då Safelink Corporate BankgiroLink. I programmet ser användaren vilka filer som finns att hämta. Denne väljer fil att hämtas, och när filen är hämtad kan Safelink dels visas innehåller i klartext, samt med automatik exportera filen till rätt plats och med rätt namn för att inläsning i t.ex. kundreskontran skall ske rationellt och smidigt.
 

Produkter som ingår i lösningen:

 
Safelink Corporate 
 
Safepax Giro

Nyheter

Med Safelink PFR blir du redo att ta dig an SEPA och ISO20022! Safelink PFR har väl beprövade funktioner för att hantera... läs mer
Vi erbjuder nu programvara för att hantera Nordea Secure Envelope. Nordea Secure Envelope är ett elektroniskt kuvert, vilket... läs mer
Äldre versioner av SafeLink kommer nu att sluta att fungera. Du måste alltså uppdatera till SafeLink v6 omgående. SafeLink... läs mer