Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign (Windows)

Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign (Windows)

OBS! Danske Bank startar inte upp nya kunder på Edisec-konceptet. Vi rekommenderar att ni läser om Safelink PFR med Danske Bank WebServices alternativt PGP tillsammans med SFTP mot Danske Bank. 

Vi supporterar framgent Edisec-komponenten för befintliga kunder. 
 

Funktion
Komponenten är ett program som tar kommandoradsparametrar, bl.a. Edisec-nyckel och filnamn till den fil som skall signeras. Statiska parametrar kan läggas i en .ini-fil som skickas som kommandoradsparameter.

Programmet ser till att filer formatteras rätt, vilket gör att det går mycket fort att implementera en lösning.

Systemkrav
Windows XP, Windows Server 2003, eller senare

Vad kan de byggas in i?
Komponenterna kan byggas in i workflowsystem eller specialbyggda systemi Windowsmiljö. De fungerar självklart direkt i Safelink PFR.

Hur köper man?
Komponenten köps som programvarulicens per system som programmet skall köras på, samt en årlig avgift som bl.a. ger rätt till support och programuppdateringar.  

Relaterade produkter
Safelink Tools Seal: PGHMAC (Windows)
Safelink Tools Seal: BGHMAC (Windows)
Safelink Tools Seal: PGP Sign (Windows)

Kontakta mig

En faktura kommer via epost efter köpet gått igenom.
Ange 245 här (spamskydd)

Icon