Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

SafeLink Corporate BankgiroLink

SafeLink Corporate BankgiroLink


Safelink Corporate BankgiroLink är ett kraftfullt verktyg för rationell och effektiv hantering av betalningsfiler. Nästan oavsett vilka flöden du skall hantera, för ett bolag eller för en hel koncern, hur er systemmiljö ser ut, så löser Safelink Corporate uppgiften.
 
Safelink Corporate har full BankgiroLink-funktionalitet, kan hantera flera samtidiga användare och passar in i moderna systemmiljöer t.ex. genom användning av MS SQL Server som databas. 

Övergripande funktion

Safelink Corporate BankgiroLink används av företag, myndigheter och andra organisationer för att kommunicera betalningsfiler med Bankgirot. Filerna som skall sändas skapas i ett (eller flera) administrativa system, pekas ut i Safelink och användaren kan då verifiera att det är rätt fil som valts, innan filen sänds till Bankgirot. 
 
Filer som skapas av banken och Bankgirot hämtas i Safelink, där de lagras i ett arkiv och om så önskas automatexporteras till affärssystemets importkatalog. 

Nyckelfunktioner 

I Safelink konfigureras tjänster som hjälper er att hålla ordning på alla flöden som skall hanteras, och gör det enkelt att hantera flera bolags flöden smidigt. Filer som skall sändas visas i klartext, och man får en tydlig bild båda av filen som skall sändas, liksom status på tidigare sända filer. 
 
Safelinks beteende styrs helt av den inloggade personens behörighet enligt avtalet mellan företaget och banken, så att t.ex.

- endast behöriga personer kan sända, eller ens titta på, företagets filer
- rätt antal och rätt personer måste signera filen innan betalningarna effektueras

I Safelink framgår det tydligt när och vem som sänt filen, vem som signerat filen och om det krävs fler signaturer. Om man arbetar med flera bolag, och avtalen ser olika ut återspeglas det i Safelink. Vid fler-signatärsförfarande behöver den som sänder och den/de som skall signera sitta på samma nätverk. 
 
Med Safelink Corporate BankgiroLink bygger man enkelt upp en rationell och säker hantering av betalningsfiler. Före sändning och attest får man en tydlig bild av filens innehåll, vilket ger trygghet för användaren.
 
I Safelink är allt behörighetsstyrt och allt styrs av användarens behörigheter hos Bankgirot. Användarna kan således endast arbeta med de filer som man är behörig till i Bankgirots behörighetsregister.
 
Vill man ytterligare höja säkerheten kan man låta tilläggsprogrammet Safepax Giro kryptera filerna direkt när de skapats av affärssystemet. Detta är en lösning som är vanlig hos statliga myndigheter, och hos andra säkerhetsmedvetna företag där t.ex. revisorer ställt krav på säkerhet och intern kontroll. 
 
Vid hämtning av filer används även då tjänster som dels fungerar som arkiv för hämtade filer, och dels håller regler för t.ex. automatisk export av den hämtade filen. I arkivet kan man dels se filens innehåll i klartext och skriva ut. 
 
- Fullt BankgiroLink-kompatibel
- Behörighetsstyrd visning - användare ser bara filer som man är behörig att arbeta med
- Flera signatärer - utbyggt stöd för 
- Hög säkerhet - lokal säkerhet med Safepax Giro
 

Systemspecifikationer

Programvaran är en s.k. klientprogramvara, d.v.s. programmet installeras på användarens dator och användaren sänder och hämtar filer manuellt.
Systemkrav: Win 7 / Windows Server 2008 R2 eller senare, fungerar bra i Citrix-miljö och VDI-lösningar.
Databas: SQL Server 2005, SQL Server 2005 Express eller senare.
Kommunikation: All kommunikation sker enligt Bankgirots BanklgiroLink-protokoll direkt mellan användarens dator och Bankgirot.

Hur köper man?

Safelink Corporate säljs som programvarulicens, där en licens ger rätt att köra programmet på en dator. Skall programmet installeras på flera datorer behöver man flera licenser. 
 
Vid köp av flera licenser ger vi 25% rabatt på licens två och uppåt.
 
I licenskostnaden ingår support och underhåll i 12 månader, och därefter utgår en årsavgift om 1 200 kr. 
 
Säljs i paket med kortläsare för användarens elektroniska ID-kort.

 

Video

Under menuvalet Support/Video finns instruktionsvideos som visar användning av SafeLink.

Relaterade produkter

Safelink BankgiroLink

Safelink Corporate Danske Bank

Safepax Giro 5-anv

Kontakta mig

En faktura kommer via epost efter köpet gått igenom.
Ange 245 här (spamskydd)

Icon