Inbyggnadskomponenter

Inbyggnadskomponenter är programvara som inte har eget användargränssnitt

Inbyggnadskomponenter

De är ämnade att byggas in i något annat system, t.ex. ett workflowsystem eller liknande. Där fyller de en funktion som t.ex. sigillering eller signering av betalfiler. 
Vi erbjuder komponenter i Windows-miljö och i Unix-miljö.

 

Safelink Tools Seal: PGP Sign (Windows)

Läs mer

Safelink Tools Seal: PGHMAC (Windows)

Läs mer

Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign (Windows)

Läs mer

Safelink Tools Seal: BGHMAC (Windows)

Läs mer

Safelink Tools Seal: PGHMAC (Unix)

Läs mer

Safelink Tools Seal: BGHMAC (Linux)

Läs mer


Icon