Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

BankID ändrar till QR-kod för inloggning med mobilt BankID den 1/5 2024.

BankID ändrar till QR-kod för inloggning med mobilt BankID den 1/5 2024.

Viktig uppdatering av SafeLink

BankID ändrar från och med 240501 inloggningförfarandet för mobiltbankID så att endast inloggning med QR-kod är möjlig.
För att detta skall fungera i SafeLink så behöver version 9.7 eller högre vara installerad.

Uppdatera SafeLink enligt följande:

- Logga in på era kundsidor och ladda ner uppdateringspaketet SafeLink version 9.7.0

- Se till att ha en aktuell backup av SafeLinks databas.

- Ta en backup på filen \Program Files (x86)\FS Technology\Safelink Corporate\safelinks.exe.config

- Kör installationsprogramet SafeLinkinstaller.exe på en maskin som har en fungerande SafeLink-installation
  * Välj Installera komponenter -> Database Update.

- Kör filen SafeLinksetup.msi på alla system som skall uppdateras.

Om ni behöver hjälp med uppdateringen kontakta oss på [email protected]

Hälsningar
Supporten
FS Technology ABIcon