Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Danske Bank Webservices

Danske Bank WebServices är ett säkert sätt att kommunicera filer till och från Danske Bank.

Danske Bank Webservices

Kommunikationen sker skyddad med kryptering, över port 443. 
Det finns flera fördelar med denna teknik. Utöver att det är ett säkert kommunikationssätt, så är det mycket enkelt att sätta upp och komma igång. Till exempel går all kommunikationen går över port 443 och har stöd för proxy. 
En annan fördel är att all kommunikation initieras från klientsidan (d.v.s. från SafeLink). 

SafeLink Corporate Danske Bank

Läs mer

Safelink PFR v3

Läs mer


Icon