Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Statliga myndigheter - Danske Bank

Riksgäldskontoret har föreskrivit vilken säkerhetsnivå som statliga myndigheter skall ha i sitt betalningsflöde. Information om vilka nivåer som skall hållas inom vilka områden inhämtas från RGK

Statliga myndigheter - Danske Bank

FS Technology AB erbjuder produkter till statliga myndigheter, produkter som vi bedömer motsvarar RGK:s krav inom våra produkters användningsområden. På denna sida beskrivs vilka lösningar som är lämpliga och möjliga att välja för statliga myndigheter som skall kommunicera betalningsfiler med Danske Bank.
 
Informationen på denna sidan gäller endast myndigheter som själva skall vara involverade i flödet av betalningsfiler med respektve bank. Myndigheter som anlitar t.ex. Unit4 Agressos Driftservice i kombination med Kammarkollegiets tjänster bör vända sig till dessa tjänsteleverantörer. 

Manuell hantering av betalningsfiler
Att arbeta manuellt med sändning av betalningsfiler innebär att användaren har ett program med vilket man pekar ut en betalningsfil skapad av ekonomi- eller lönesystemet, t.ex. Agresso, och sänder filen till Danske Bank. Den lösning som vi erbjuder bygger på två produkter; Safelink Corporate för Danske Bank samt Safepax Giro.
 
Safepax Giro används för att skydda filerna i myndighetens lokala IT-miljö, genom att kryptera filen så snart den skapats. Safelink Corporate för Danske Bank används därefter för att peka ut filen som skall sändas. Filen visas i Safelink och användaren kan verifiera att det är rätt fil som skall sändas. Därefter sänds filen till Danske Banks mottagningssystem enligt Danske Banks kommunikations- och säkerhetsstandard. I Safelink ser man tydligt att Danske Bank emottagit filen. När banken tagit emot filen visas den i Danske Banks Business OnLine-system, där behöriga användare bemyndigar filerna.
 
Om och när filer skall hämtas från Danske Bank används Safelink Corporate för Danske Bank i vilket användaren kan se vilka filer som finns att hämta. Man väljer vilken fil som skall hämtas, och när filen är hämtad kan Safelink dels visas innehåller i klartext, samt med automatik exportera filen till rätt plats och med rätt namn för att inläsning i t.ex. kundreskontran skall ske rationellt och smidigt.
Produkter som ingår i lösningen:
Safelink Corporate för Danske Bank
 
Safepax Giro
 
Automatisk hantering av betalningsfiler
Automatisk hantering av betalningsfiler innebär att användarna endast arbetar i de system som skapar eller konsumerar betalningsfiler, t.ex. ekonomisystem, reskontror eller lönesystem. När systemet väl skapat betalningsfilen så tas den omedelbart om hand, säkras och kommuniceras till bank, i det här faller Danske Bank. Filer som banken skapar kommuniceras ut till myndighetens miljö med automatik, och ligger klara för inläsning i rätt system. 
 
FS Technology AB erbjuder två lösningar; en som är ett verktyg med vilket man bygger hela flödet, och den andra är komponenter eller byggstenar som används tillsammans med något befintligt verktyg bygger ett fungerande system av.
 
Den lite mer kompletta verktyget är produkten Safelink PFR. Safelink PFR är en s.k. workflowprogramvara i vilken man sätter upp regler för att övervaka t.ex. affärssystemets exportkatalog. När en fil av rätt sort, t.ex. leverantörsbetalningar, skapats upptäcker Safelink PFR filen, och i sekvens signeras filen med Danske Banks EdiSec-signatur och sänds till Danske Bank. Allt loggas och om något går fel kan t.ex. användaren larmas om att filen inte sänts. 
 
I Safelink PFR kan man även kommunicera filer för flera olika avsändare, d.v.s. lösningen kan användas där flera myndigheter delar IT-miljö och/eller ekomonipersonal. Safelink PFR kan även kommunicera filer med t.ex. Nordea/PG, d.v.s. man kan i en och samma produkt hantera all betalfilskommunikation även om man har flöden i flera banker. Man behöver då komplettera grundlicensen med en extra säkerhetskomponent. 
 
Komponenterna för inbyggnad ger möjlighet att bygga in t.ex. en komponent för att skapa EdiSec-signaturer i ett befintligt workflowsystem. Då förenklas implementationen av en Danske Bank-koppling väsentligt. 

Produkter som används i lösningen
  • Safelink PFR tillsammans med EdiSec-komponenten
  • EdiSec-komponenten


Icon