Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Danske Bank

Danske Bank

Kommunikation med Danske Bank

Det finns flera sätt att kommunicera betalningsfiler till Danske Bank. Bankens tjänster är i flera fall byggda på att filerna kommunicerar via Danske Bank, även om det är Bankgiro-filer som i slutändan skall till Bankgirot.

En väl beprövad lösning för att sända filer är Safelink Corporate Danske Bank. Genom Safelink Corporate Danske Bank kan t.ex. alla bankgirofiler kommuniceras, liksom många av Danske Banks egna filtyper. Programvaran installeras på användarens dator och användaren sänder och hämtar filer via bankens kommunikations- och säkerhetskoncept Danske Bank Business API. Lösningen är väl beprövad och används av en stor andel av de statliga myndigheterna. Ett skäl till det är att programvaran kan kompletteras med Safepax Giro, vilket är en programvara för att höja säkerheten i den egna lokala IT-miljön. Detta är något många privata företag (och deras revisorer) har upptäckt nyttan av.  

Vill man automatisera hanteringen av betalningsfiler är Safelink PFR en intressant produkt. Den tar hand om flödet, och har nödvändig funktionalitet såväl för att bygga flöden, hantera säkerhet enligt Danske Banks Edisec-standard och skänka användarna trygghet i att flödet fungerar. Genom Safelink PFR kan hela flödet av filer gå, och man kan även hantera flöden mot andra banker i samma lösning.

Den som har ett egen workflow, men söker en programvara för att Edisec-signera filer skall titta på Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign, vilket är en programkomponent som just Edisec-signerar filer. Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign är lätt att integrera, har ett medföljande grafiskt verktyg för att generera Edisec-nycklar, etc. Ni kommer att spara många timmar på att använda Safelink Tools Seal: Danske Bank Sign.

En del väljer en s.k. BankgiroLink-programvara för att kommunicera filer direkt mot Bankgirot. Titta närmare på Safelink BankgiroLink och Safelink Corporate BankgiroLink. De är två väl fungerande programvaror, som ger er stora möjligheter att skapa ett rationell och säker hantering av betalningsfiler.

Safelink innehåller de flesta funktioner som man kan tänkas behöva, allt ifrån att en ensam person hanterar sändning och attest, till att flera personer arbetar rollbaserat med att någon sänder och någon annan signerar. Samtidigt är den mycket lättinstallerad och enkel att både komma igång med och använda.

Safelink Corporate innehåller allt Safelink har, och lite till. Den bygger på teknik för att passa i störra installationer, t.ex. används MS SQL Server som databas, den fungerar väl i terminal-lösningar, har några specialfunktioner för databashantering i större installationer, etc. Den ger också möjlighet för flera personer att samtidigt använda programmet.Icon