Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Automatisk hantering av betalningsfiler

Automatisk hantering av betalningsfiler

Servicebyrå
Med servicebyrå menas ett företag som hjälper andra företag och organisationer att bl.a. sända och hämta betalningsfiler, vanligtvis då som en del av andra ekonomi- eller administrationstjänster. Lösningarna kan också vara lämpliga för en organisation som hanterar ekonomi och administration i t.ex. en företagskoncern.
 
Vanligtvis finns det en rad behov hos en servicebyrå som skiljer sig från behoven på betalningsfilkommunikation i ett vanligt företag. I ett vanligt företag sänder man kanske en eller möjligvis några betalningsfiler om dagen. Hos en servicebyrå kan det vara hundratals filer varje dag. I ett vanligt företag är det vanligtvis några få personer som arbetar med att bl.a. sända och hämta filer och då vanligtvis en åt gången. Hos en servicebyrå kanske man är 50 eller 100 användare - som alla skall kunna arbeta samtidigt! I ett vanligt företag har ofta den som sänder filen rätt att utanordna filen, hos en servicebyrå vill man ofta att flera personer i förening skall utanordna filen, eller kanske rent av en representat hos företaget man skickar filer för. Det är, minst sagt, andra krav som ställs på lösningen för att sända och hämta filer. 
 
Safelink PFR - automatiserar flödet av betalningsfiler
 
Med automatisk hantering av betalningsfiler menas att det inte krävs några manuella handgrepp av användaren för att sända eller hämta filer. Tvärtom, användaren arbetar med att skapa betalningsfiler som skall sändas - sen tar Safelink PFR hand om filen och ser till att den kommer fram till banken. Filer som banken skapar levereras till rätt katalog med automatik, så att användaren kan importera filen i affärssystemet. 
 
Vilka banker kan man kommunicera filer med?
 
Safelink PFR kan användas för att kommunicera filer med:
 
Part Kommunikationssätt Säkerhet
Bankgirot SFTP, FTP/VPN  HMAC
Danske Bank SFTP, Web service PGP
Handelsbanken SFTP PGP
Nordea/PG (även Bankgirot via PG) SFTP, Web service HMAC,Nordea Secure Envelope
Swedbank (även Bankgirot via Swedbank) SFTP PGP
SEB SFTP PGP

 

Man kan kommunicera med flera parter i samma installation, om man t.ex. tänker att en koncern har betalningsfiler genom flera banker, eller olika klientföretag har olika banker.
 
Serverinstallation
 
Lösningen är serverbaserad. Det innebär att all kommunikation går genom en punkt, och inte via användarens dator. Det brukar förenkla en hel del, t.ex. vilka öppningar som måste till i brandväggar och färre datorer att vid behov uppdatera. Det finns inte heller någon koppling mellan hur många personer som arbetar med att sända/hämta betalningsfiler, samtidig användning och antalet licenser av programmet.
 
Utanordning av flera personer - på servicebyrån eller av personer hos klientföretaget
 
Betalningsfiler måste utanordnas (bemyndigas eller attesteras) innan betalningarna i filen kan effektueras. Förfarandet skiljer sig lite beroende på vem som är kommunikationspart. I vissa fall blir filen effektuerad direkt när den når kommunikationsparten (t.ex. Bankgirot) och i andra fall kan man avtala om det t.ex. krävs en elektronisk signatur i nätbanken. Det skiljer sig åt beroende på part. 
 
Produkter som lösningen bygger på
 
  • Safelink PFR
  • Safelink Tools: Seal (PGHMAC, BGHMAC, PGP, Nordea Secure Envelope)


Icon