Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

SEB

SEB

Det finns flera sätt att kommunicera med SEB.

En del väljer BankgiroLink för att kommunicera filer direkt med Bankgirot. Titta närmare på Safelink BankgiroLink och Safelink BankgiroLink Corporate. Det är två mycket väl fungerande programvaror, med vilka ni får en mycket rationell och säker hantering av betalningsfilerna.

Safelink innehåller de flesta funktioner som man kan tänkas behöva, allt från att en ensam person hanterar sändning och attest, till att flera personer arbetar rollbaserat med att någon sänder och någon annan signerar. Samtidigt är den mycket lättinstallerad och enkel att både komma igång med och använda.

Safelink Corporate inneh¨ller allt Safelink har, och lite till. Den bygger på teknik för att passa i större installationer, t.ex. används MS SQL Server som databas, den fungerar väl i terminal-lösningar, har några specialfunktioner för databashantering i större installationer, etc. Den ger också möjlighet för flera personer att arbeta samtidigt i programmet.

Vill man automatisera flödet av betalningsfiler är Safelink PFR en intressant produkt. Den har funktionalitet för att bygga flöden, hantera säkerhet med bl.a. PGP (testad och klar för kommunikation med SEB), och skänka användarna trygghet i att flödet fungerar. Safelink PFR kan hantera delar av, eller hela flödet, och man kan också kommunicera med flera banker i en och samma lösning.

Den som redan har en workflow-lösning, men som söker PGP-programvara för säkerheten, skall titta på Safelink Tools Seal PGP. Även senaste version av Safepax kan användas för att PGP-kryptera filer.

EUR-betalningar, ISO 20022 och SEB

Den som idag skickar Eurobetalningar i t.ex. LB-utland eller SISU-filer skall till hösten gå över till att kommunicera ISO 20022-filer. I kommunikationen till SEB skall dessa skyddas med PGP. Vi erbjuder flera olika lösningar för att PGP-skydda dina ISO-filer. Kontakta oss för mer information!Icon