Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Nordea/PG

Nordea/PG

Kommunikation med Nordea/PlusGirot

Det finns flera olika sätt att kommunicera betalningsfiler med Nordea/PlusGirot.

Nordeas kunder kan välja att kommunicera direkt mot Bankgirot. Ett företag som bestämmer sig för att nyttja Bankgirots filtjänster, kanske för att ha möjlighet att enklare byta bank eller har hanterar flöden i flera banker, kan använda t.ex. en BankgiroLink-programvara för att sända och hämta filer. Titta på närmare på Safelink BankgiroLink och Safelink Corporate BankgiroLink. Safelink och Safelink Corporate kan också kompletteras med Safepax Giro, programvara för att höja säkerheten i den egna lokala IT-miljön.

Vill man automatisera hanteringen av betalningsfiler är Safelink PFR en intressant produkt. Den tar hand om flödet, och har nödvändig funktionalitet såväl för att bygga flöden, hantera säkerhet enligt Nordeas standard och skänka användarna trygghet i att flödet fungerar. Genom Safelink PFR kan hela flödet av filer gå - såväl Nordea-filer som Bankgiro-filer. Safelink PFR har stöd för Nordea Secure Envelope, vilket är Nordeas nya sätt att skydda betalningsfiler både till och från banken.

Vi erbjuder även programvarukomponenter för att skapa Nordea/PG:s HMAC-sigill. Där vänder vi oss framför allt till dem som vill bygga in dessa i ett egen befintligt workflow. Vi erbjuder komponenter i Windows och i Unix-miljö.

Ett annat vanligt kommunikationssätt är Nordea GiroLink via internet, som är ett web- och java-baserat verktyg. Om man vill höja säkerheten i hanteringen av betalningsfiler, och använder eller skall börja använda GiroLink, så kan man komplettera med programvaran Safepax Giro. Safepax Giro höjer säkerheten i den lokala miljön, d.v.s. ute hos företaget/myndigheten som skapar betalningsfiler som skall sändas till banken, genom att med automatik kryptera filerna direkt då de skapats. Då kan ingen varken se eller förändra innehållet i betalningsfilen, innan den sänds till banken med GiroLink.

SEPA, ISO 20022 och Nordea

Ni som idag sänder Eurobetalningar i FS-utland eller LB-utland skall till hösten gå över till att sända s.k. ISO20022-filer. När dessa kommuniceras med Nordea skall filerna skyddas med Nordea Secure Envelope. Vi erbjuder programvara för att hantera Secure Envelope - kontakta oss för mer information!Icon