SafeLink Corporate Danske Bank

Safelink Corporate Danske Bank är ett kraftfullt verktyg för rationell och effektiv hantering av betalningsfiler som skall kommuniceras med Danske Bank.

SafeLink Corporate Danske Bank

Nästan oavsett vilka flöden du skall hantera, för ett bolag eller för en hel koncern, hur er systemmiljö ser ut, så löser Safelink Corporate uppgiften. 
 
Safelink Corporate kommunicerar direkt med Danske Bank, och är många statliga myndigheters val för kommunikation betalningsfiler. Man kan i Safelink Corporate hantera flera samtidiga användare och programmet passar in i moderna systemmiljöer t.ex. genom användning av MS SQL Server som databas. 
 
Övergripande funktion
Programvaran är en s.k. klientprogramvara, d.v.s. programmet installeras på användarens dator och användaren sänder och hämtar filer manuellt.
 
Med Safelink Corporate Danske Bank bygger man enkelt upp en rationell och säker hantering av betalningsfiler som skall kommuniceras med Danske Bank. Genom Safelink Corporate kan man sända såväl Bankgirofiler, som filer som hanteras av Danske Bank.
 
I Safelink Corporate Danske Bank styrs användarens behörighet av med vilken s.k. WS-user (Danske Banks WebServices-användare) man loggat in. En användare kan således endast arbeta med de filer som hör till det avtal (med Danske Bank) som användaren är knuten till. Beroende hur avtalet skrivs kan betalningarna i filen antingen effektueras omedelbart efter sändning, alternativt så krävs en eller flera attester i Danske Banks internetbank Business Online. 
 
Vill man ytterligare höja säkerheten kan man låta tilläggsprogrammet Safepax Giro kryptera filerna direkt när de skapats av affärssystemet.
 
Funktioner
- Danske Bank WebServices kommunikations- och säkerhetskoncept.
- Behörighetsstyrd visning - användare ser bara filer som man är behörig att arbeta med
- Effektiviserar hanteringen av betalningfiler
- Nätverksinstallation - flera installationer kopplas samman mot en databas
- Hög säkerhet - lokal säkerhet med Safepax Giro
- Danske Banks nödrutin vid kommunikationsavbrott
 
Specifikationer
Systemkrav: Windows 7/8/10, Windows Server 2008 R2/2012/2016
Databas: SQL Server 2008, SQL Server 2008 Express, eller senare
Kommunikation: All kommunikation sker enligt Danske Banks Business API-protokoll direkt mellan användarens dator och Danske Bank.
 
Hur köper man?
Safelink Corporate Danske Bank säljs som programvarulicens, där en licens ger rätt att använda programmet på en dator. Skall programmet användas på flera datorer behöver man flera licenser.

Vid köp av flera licenser ger vi 25% rabatt på licens två och uppåt. 

I licenskostnaden ingår support och underhåll i 12 månader, och därefter utgår en årsavgift om 1200 kr. 

Relaterade produkter
  • Safelink BankgiroLink
  • Safelink Corporate BankgiroLink
  • Safepax Giro 5-anv

Kontakta mig

En faktura kommer via epost efter köpet gått igenom.
Ange 245 här (spamskydd)

Icon