Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

SafeLink Corporate Plus

SafeLink Corporate Plus

Servicebyråfunktioner i BankgiroLink

BankgiroLink innehåller några funktioner som är särskilt anpassade för servicebyråer. En servicebyrå hos Bankgirot är ett företag, eller en avdelning i t.ex. koncern, som sänder filer för andra företags räkning. Servicebyråns kunder, s.k. klienter, kan vara kunder i olika banker och har egna bankgironummer från vilka betalningar görs.

Servicebyrån har ett s.k. servicebyrånummer hos Bankgirot, och via servicebyrånumret kan servicebyrån sända betalningsfiler för sina klienters räkning. Rationella flöden kan man bygga genom att t.ex. sända flera filer på samma gång. Då behöver en sändning bara signeras en gång, istället för att sända varje fil åt gången.

Innan betalningar utförs skall betalningarna i filen attesteras. För en servicebyrå finns två möjligheter antingen attesterar personal hos servicebyrån filen (s.k. servicebyråattest), alternativt skall respektive klients fil attesteras av klientens personal (s.k. kundattest). Vid kundattest delas den insända filen upp i avsnitt för respektive klients betalningar (givet att filen innehåller betalningar från flera klienter). Detta görs helt automatiskt av bankgirolink-servern. Därefter kan personal ute hos respektive klient logga in med sin bankgirolink-programvara, och attestera "sin fil":

Funktionalitet i Safelink Corporate Plus

Safelink Corporate Plus innehåller samma funktioner som vanliga Safelink Corporate. Man har således samma behörighetssystem, samma möjligheter att arbeta flera användare samtidigt i programmet. Det som skiljer är just det utbyggda stödet för att rationellt hantera sina klienters betalningsfiler.

Vid sändning kan servicebyrån, istället för att sända en fil åt gången - varje klients fil separat, sända en fil innehållandes alla klienters filer. Vid upplägg av ett nytt ärende att sända kan användaren ange att ett antal filer skall packas ihop till en sändning. Safelink räknar hur många filer som skall slås samman, och beräknar också en totalsumma för alla filer. Detta görs för att användaren som skall sända filerna skall känna sig trygg i att rätt urval gjorts.

Safelink Corporate Plus loggar givetvis också vilka filer som ingår i sändningen, så att full spårbarhet erhålls.

Därefter sänds en sammanslagen fil, istället för kanske 10, 30 eller 100 filer, in till BankgiroLink-servern.  

Skall klienterna själva attestera sin "del" av filen är servicebyrån nu klar med sin del av arbetet. BankgiroLink-servern delar upp filen och lägger ut till respektive klients kundnummer, där klienten själv attesteras sin fil.

Om servicebyråattest skall utföras, så attesteras nu samtliga filer på en gång.

- Fullt BankgiroLink-kompatibel
- Behörighetsstyrd visning - användare ser bara filer som man är behörig att arbeta med
- Flera signatärer - utbyggt stöd för 
- Hög säkerhet - lokal säkerhet med Safepax Giro
 

Systemspecifikationer

Programvaran är en s.k. klientprogramvara, d.v.s. programmet installeras på användarens dator och användaren sänder och hämtar filer manuellt.
Systemkrav: Win 7 / Windows Server 2008 R2 eller senare, fungerar bra i Citrix-miljö och VDI-lösningar.
Databas: SQL Server 2005, SQL Server 2005 Express eller senare.
Kommunikation: All kommunikation sker enligt Bankgirots BanklgiroLink-protokoll direkt mellan användarens dator och Bankgirot.

Hur köper man?

För att köpa Safelink Corporate Plus rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en diskussion för att se hur ert arbete kan rationaliseras.

Kontakta mig

En faktura kommer via epost efter köpet gått igenom.
Ange 245 här (spamskydd)

Icon