Viktig uppdatering av SafeLink Bankgirolink till version 9.7 för stöd av QR-kod i mobilt BankID! Läs mer:

Safelink PFR

Safelink PFR


Safelink PFR är en s.k. workflowprogramvara. Den används för att automatisera ett filflöde från företaget till och/eller från banken.
 
Programvaran är en Windowsbaserad serverprogramvara, d.v.s. programmet installeras på en server från vilken all filkommunikation hanteras med automatik.
Med Safelink PFR bygger man upp en automatiserad hantering av betalningsfiler in och ut. Man kan hantera filflöden från/till flera egna administrativa system, och till/från flera banker.
 
I Safelink PFR sätter man upp regler för bevakning av en katalog efter rätt typ av fil. När programmet upptäcker en fil går filen in i ett workflow, i vilket t.ex. sigillering, sändning, loggning och arkivering ingår. Safelink PFR starkt specialiserad för att hantera just flödet av betalningsfiler. Den innehåller funktioner som ger hög säkerhet i den interna miljön (där filerna skapas), rationella flöden, larm om någon fil inte kan hanteras som det är tänkt, och en mycket kort implementationstid.

Funktioner

- Automatiserad, serverbaserad filkommunikation
- Verfierad mot Nordea/PG, Bankgirot, Handelsbanken, Danske Bank, SEB, Swedbank
- Kommunikation mot bank med FTP/VPN och SFTP
- Effektiv regelstyrd hanteringen av betalningfiler
- Spårbarhet
- Larm vi epost
- Säkerhet enligt bankens specifikation (Nordea Secure Envelope, Nordea PG/HMAC, BG HMAC, PGP, Danske Bank EdiSec)

Specifikationer

Systemkrav: Windows Server 2008 R2 eller senare

Hur köper man?

Safelink PFR säljs som programvarulicens, där en licens ger rätt att köra programmet på ett system. I grundlicensen ingår en säkerhetskomponent (för kommunikation mot en bank), vilket vid behov kan byggas ut.
I det angivna priset ingår avgiften för ett års abonnemang, vilket inkluderar bl.a. support och underhåll. Kommande år är årsavgiften 4700 kr.


Relaterade produkter

Safelink Tools: Seal PG HMAC

Safelink Tools: Seal BG HMAC

Safalink Tools: Seal Danske Bank EdiSec

Safelink Tools: Seal PGP

Kontakta mig

En faktura kommer via epost efter köpet gått igenom.
Ange 245 här (spamskydd)

Icon